Chat zalo
Shop Set 1: Set ăn 2-3 người

Set 1: Set ăn 2-3 người

595.000đ

Canh bổ dưỡng ( nhỏ ) :

Chim câu 1 con:

Bò nạc vai nhỏ:

Hoa đông trùng hạ thảo tươi (1/2):

Nấm thập cẩm nhỏ:

Rau thập cẩm:

Mì rong biển (1/2):

08488 16 166