Chat zalo
Sản phẩm Set 2: Set ăn 2-3 người

Set 2: Set ăn 2-3 người

570.000đ

Canh bổ dưỡng nhỏ:

Gà ác 1 con:

Bò nạc vai:

Hoa đông trùng hạ thảo tươi (1/2):

Nấm thập cẩm nhỏ:

Rau thập cẩm:

Mì rong biển (1/2):

098 833 1080